29-02-2012

Jomo & Drong have puppies

Jomo and Drong are proud to announce you the birth of 3 girls and 1 boy
       Jomo en Drong zijn fier u de geboorte te melden van 3 teefjes en 1 reutje
               Jomo et Drong sont fier de vous annoncé la naissance de 3 filles et 1 petit mec

For more details look page puppies
Voor meer inlichtingen kijk naar pagina puppies
Pour plus de details voir page puppies
Geen opmerkingen:

Een reactie posten